Monitoring Hari Tanpa Hujan Berturut-Turut Propinsi Jawa Timur Bulan Januari Tahun 2015 Update 31 Januari 2015

 

 

Monitoring Hari Tanpa Hujan Berturut-Turut Propinsi Jawa Timur Bulan Januari Tahun 2015 Update 20 Januari 2015

 

Monitoring Hari Tanpa Hujan Berturut-Turut Propinsi Jawa Timur Bulan Januari Tahun 2015 Update 10 Januari 2015